Hỗ trợ sau bán hàng

Hỗ trợ sau bán hàng

  • Hỗ trợ Đào tạo và hướng dẫn Nhân viên kinh doanh
  • Hỗ trợ thiết kế Catalog giới thiệu sản phẩm
  • Hỗ trợ xây dựng hệ thống tài liệu quản lý theo ISO
  • Thường xuyên cập nhập thông tin kỹ thuật, công nghệ mới để tăng sức cạnh tranh của khách hàng.

Comments

comments