MUYANG

SanwaVN

GIỚI THIỆU VỀ CÔNG TY

Là một công ty con do Muyang Group nắm giữ, Muyang Biomass Energy Company là một nhà cung cấp các giải pháp dịch vụ và công nghệ chuyên nghiệp trong ngành năng lượng sinh học. Chúng tôi cung cấp những giải pháp xây dựng nhà máy chuyển đổi sinh khối hoàn hảo bằng công nghệ tiên tiến, thiết bị hiệu quả, lắp đặt chuyên nghiệp, hỗ trợ hoàn hảo, và dịch vụ khác bao gồm vận hành thử nghiệm, đào đạo và linh phụ kiện. Mục đích của chúng tôi là được ưu tiên,là sự lựa chọn hàng đầu trong số những công ty năng lượng trên thế giới mà đều muốn có sự bền vững, hiệu quả và các giải pháp kinh tế có giá trị.

muyang chuyen gia ve nang luong sinh hoc

Lĩnh vực hoạt động chính của chúng tôi: gỗ và phế liệu từ gỗ, sinh khối chất thải nông nghiệp, chất thải rắn đô thị, phân động vật và phân bón hữu cơ.

Cty cùng lĩnh vực: ZhanSheng – chuyên cung cấp máy sản xuất gạch không nung

_____________________________________________________________________________________

Những Sản Phẩm Nổi Bật :

Showing 1–8 of 11 results